Wandern

Bild Beschreibung Anbieter Gebote Aktueller Preis Auktionsdauer

GPS-Gerät GPSmap 62s - Garmin (NOA 348/1607) NOA.kommunal GmbH (Fundbüro Nürnberg) 0 - € Auktion startet:
07.09.2017
19:00 Uhr

GPS-Gerät GPSmap 62s - Garmin (NOA Technik 29) NOA.kommunal GmbH (Fundbüro Nürnberg) 0 - € Auktion startet:
07.09.2017
19:00 Uhr

Lark FreeBird 5 Wifi (NOA 691/1607) NOA.kommunal GmbH (Fundbüro Nürnberg) 0 - € Auktion startet:
07.09.2017
19:00 Uhr